Meniu
+

Despre Collect.md

Compania Collect.md are scopul de a deveni Partenerul de încredere în vederea recuperărilor datoriilor/creanțelor oricare ar fi natura acestora, pentru cei ce prețuiesc Etica în afaceri, Abordarea individuală a clienților și Calitatea serviciilor. Coolect.md este o ageție profesională care și-a propus sensul utilizării tuturor mijloacelor legale în vigoare care tind la incasarea creanţelor.

Servicii oferite:

RECUPERĂRI CREANŢE

Collect.md suportă toate costurile implicate în procedurile de recuperare, chiar şi în cazul în care este necesar un proces în faţa instanţelor de judecată sau a celor arbitrale (taxe judiciare, de timbru, onorarii, executori judecatoreşti, deplasări, onorarii avocaţi, etc)

ACHIZITII CREANŢE

În anumite condiţii, puteţi transforma creanţa Dvs în lichidităţi rapide, apelînd la serviciile noastre de achiziţie creanţe.

Consultanţă şi alte activităţi juridice

Compania vă garnatează o consultaiţie absolut gratuită şi confidenţialitate în orice dosar înaintat, echipa de jurişti profesionşti este gata să fie alături de fiecare client!

Procesul de lucru

• Apeluri telefonice (contactare telefonică a debitorului);
• Verificări din sursele publice asupra solvabilitaţii societăţii debitoare;
• Notificări de plată;
• Negocieri purtate cu debitorul şi identificarea unor soluţii optime pentru incasarea rapidă a creanţelor;
• Propuneneri, negocieri şi încheierea de acorduri de plată;
• Sesizări către autorităţile publice competente (prin intermediul avocaţilor, colaboratori);
• Proceduri juridiciare / Litigii (prin intermediul avocaţilor colaboratori);
• Intermediere servicii executare silita (prin intermediul avocaţilor);
• Demararea demersurilor pentru deschiderea procedurilor de insolventă pentru societăţile debitoare insolvabile în cadrul executărilor silite (prin intermediul avocaţilo).

Oferta Comercială

1. Compania acceptă în lucru orice gen de dosare (de încasare a sumei sau de executare a gajului/ipotecii, depunerea apelurilor și/sau recursurilor, etc.) și cu orice statut – atît dosare care urmează a fi depuse în judecată, cît și dosare care se află pe rol (indifferent de instanță și etapa de examinare) sau în procedură de executare silită.

2. Cererea de chemare în judecată se depune în ordinea acțiunii civile. Modalitatea de acționare în judecată este decisă de către avocatul responsabil de dosar, dacă o modalitate anume nu este solicitată de Creditor.

3. Compania garantează, că acțiunea privind incasarea datoriei și/sau acțiunea privind executarea gajului/ipotecii va fi depusă în judecată în termen optim.

Descarcă

Valorile Companiei

• Profesionalism - știm exact Ce, Cînd și Cum trebiuie de făcut în interesul clientului. Ne pricepem să ne facem calitativ, cu dăruință și pasiune meseria.

• Eficiență- suntem orientați spre rezultat, aplicînd combinat pentru atingerea obiectivului atât normelor legale, cît și diverse tehnici și instrumente de colectare. Experiența și lucrul în echipă sunt chezășia succesului nostru.

• Integritate - acționăm în interesul clientului într-un mod consecvent, bazat pe încredere, onestitate şi sinceritate. Tratăm clientul și debitorul cu respect, respectînd necondiționat litera legii.

• Perseverență - acționăm în interesul clientului cu tenacitate și curaj, ghidați de voința fermă de a învinge.

• Orientare către client - cunoaștem clienții și nevoile lor. Compania colectează datorii restante de la persoane fizice și juridice, precum și asigură executarea dreptului de gaj al creditorului gajist/ipotecar, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Compania activează în parteneriat cu avocati insotiti de o experiență de mai mult de 12 ani, care asigură executarea obligațiilor asumate de Companie într-un mod legal, eficient și competitiv.

Colaborarea cu compania Collect.md vă oferă următoarele oportunități: - externalizarea tuturor problemelor legate de aspectul de colectare, inclusiv exercitarea dreptului de gaj/ipotecă și organizarea licitațiilor de vînzare a bunurilor gajate; - optimizarea costurilor de organizare a procesului intern de recuperare a creanțelor; - evitarea riscului reputațional.

Întrebări frecvente:

De ce Collect.md este partenerul tău Nr. 1 ? Ne concentrăm pe recuperare creanţeor, pentru ca Dvs să vă concentraţi pe creşterea afacerii.

Indiferent de dimensiunea companiei Dvs suntem convinşi ca ar trebui să vă dedicaţi creşterii afacerii şi nu procesului de colectare creanţe şi facturi neîncasate. Prin managementul plăţilor restante, într-o maniera corectă şi etica Collect.md vă va ajuta să încasaţi în timpul cel mai scurt facturile neîncasate şi să diminueze creanţele restante. Aşa vă veţi bucura de mai mult timp disponibil pentru a face ceea ce ştiţi cel mai bine – să vă dezvoltaţi afacerea şi să-i aduceţi valoare adaugată. Lucrăm doar pe bază de comision de succes, adică în momentul încasării. Solicitaţi acum oferta de colectare creanţe.

Garantăm răspuns în 4 ore.